Thực hiện Kế hoạch số 494/KH-UBND ngày 19/03/2024 của UBND huyện Kỳ Anh về Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “tìm hiểu pháp luật về hôn nhân gia đình và chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình”. Sáng ngày 08/04/2024, Ủy ban nhân dân xã Kỳ Tây tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “tìm hiểu pháp luật về hôn nhân gia đình và chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình”.

 Người đang truy cập: 2
 Tổng số truy cập: 2370141